บริษัท จัดหางาน ลาดพร้าว 128 แม่บ้าน จำกัด

ส่งแม่บ้านวันที่ [1 พ.ค. 67]

สัญชาติ : พม่า , ปะโอ
อาชีพ : แม่บ้านประจำ
หน้างาน : ตลิ่งชัน