บริษัท จัดหางาน ลาดพร้าว 128 แม่บ้าน จำกัด

ข่าวสาร-กิจกรรม

ส่งแม่บ้านวันที่ [18 พ.ค. 67]

สัญชาติ : พม่า , กะเหรี่ยง
อาชีพ : แม่บ้านประจำ
หน้างาน : นครศรีธรรมราช

ส่งแม่บ้านวันที่ [18 พ.ค. 67]

สัญชาติ : พม่า , กะเหรี่ยง
อาชีพ : แม่บ้านประจำ
หน้างาน : เจริญราษฎร์

ส่งแม่บ้านวันที่ [18 พ.ค. 67]

สัญชาติ : พม่า , กะเหรี่ยง
อาชีพ : แม่บ้านประจำ
หน้างาน : เฉลิมพระเกียรติ 42

ส่งแม่บ้านวันที่ [18 พ.ค. 67]

สัญชาติ : พม่า , กะเหรี่ยง
อาชีพ : แม่บ้านประจำ
หน้างาน : จันทบุรี

ส่งแม่บ้านวันที่ [18 พ.ค. 67]

สัญชาติ : พม่า
อาชีพ : แม่บ้านประจำ
หน้างาน : สมุทรปราการ

ส่งแม่บ้านวันที่ [18 พ.ค. 67]

สัญชาติ : พม่า
อาชีพ : แม่บ้านประจำ
หน้างาน : ปทุมวัน

ส่งแม่บ้านวันที่ [18 พ.ค. 67]

สัญชาติ : พม่า
อาชีพ : แม่บ้านประจำ
หน้างาน : คลองสามวา

ส่งแม่บ้านวันที่ [17 พ.ค. 67]

สัญชาติ : พม่า
อาชีพ : แม่บ้านประจำ
หน้างาน : สมุทรสาคร

ส่งแม่บ้านวันที่ [17 พ.ค. 67]

สัญชาติ : พม่า , ปะโอ
อาชีพ : แม่บ้านประจำ
หน้างาน : บางกะปิ

ส่งแม่บ้านวันที่ [17 พ.ค. 67]

สัญชาติ : พม่า , ปะโอ
อาชีพ : แม่บ้านประจำ
หน้างาน : บางขุนเทียน

ส่งแม่บ้านวันที่ [17 พ.ค. 67]

สัญชาติ : พม่า
อาชีพ : แม่บ้านประจำ
หน้างาน : หมู่บ้านมัณฑนา

ส่งแม่บ้านวันที่ [16 พ.ค. 67]

สัญชาติ : พม่า , กะเหรี่ยง
อาชีพ : แม่บ้านประจำ
หน้างาน : เพลินจิต